Asp.Net Kontrollü Resim Yükleme

Aşağıdaki kodlar ile resim yükleme işlemi yaparken resim türü, boyutunu kontrol edip o şekilde yükleyebilirsiniz. Bu şekilde farklı dosya veya büyük boyutlu dosya yüklenmesinin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca resim dosyalarını yüklerken ismine zaman damgası ekleyip yeniden adlandırıp kaydedildiğinden isim çakışması yaşamazsınız.

if (fu_KategoriResim.HasFile) //Dosya var mı yok mu kontrol ediliyor
    {
      if (fu_KategoriResim.PostedFile.ContentType == "image/jpeg") //dosyanın türüne bakılıyor
      {
        if (fu_KategoriResim.PostedFile.ContentLength < 1024000) //dosya boyutuna bakılıyor max 1mb burada
        {
//dosya ismine zaman damgası eklemek için gerekli kod satırı
          string filename = ((DateTime.Now.ToString().Replace("/", "-")).Replace(":", "")).Replace(" ", "_") + "_" + ((Path.GetFileName(fu_KategoriResim.PostedFile.FileName)).Replace(".", ".")).Replace(" ", "");
          fu_KategoriResim.SaveAs(Server.MapPath("/uploads/CategoryImages/") + filename);// resmin yükleneceği adres
//tabloya kayıt işlemi
          SqlCommand cmdKategoriEkle = new SqlCommand("Insert Into Tbl_Kategoriler(KategoriAd,KategoriAciklama,KategoriEtiket,KategoriResim) Values('" + txt_KategoriAdi.Text.Trim() + "','" + txt_KategoriAciklamasi.Text.Trim() + "','" + txt_KategoriEtiketleri.Text.Trim() + "','/uploads/CategoryImages/" + filename + "')", baglan.Baglan());
          cmdKategoriEkle.ExecuteNonQuery();
          Response.Redirect("Kategoriler.aspx");
        }
        else
        {
          pnl_KategoriEkleUyari.Visible = true;
          lbl_KategoriEkleUyari.Text = "Dosya boyutu maximum 1MB olmalıdır.";
        }
      }
      else
      {
        pnl_KategoriEkleUyari.Visible = true;
        lbl_KategoriEkleUyari.Text = "Sadece jpeg uzantılı dosyalar yüklenebilir.";
      }     
    }
    else
    {
      pnl_KategoriEkleUyari.Visible = true;
      lbl_KategoriEkleUyari.Text = "Kategori için bir resim ekleyiniz!";
    }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir