phyton

Python Notlarım #5 – Örnekler – Class Oluşturma

Girilen sayının faktöriyelini hesaplama

# -*- coding: utf-8 -*-

sayi = int(input("Sayi : "))

faktoriyel = 1

if sayi<0:
  print("Negatif sayıların faktöriyerli hesaplanamaz")
elif sayi==0:
  print("Sonuç : 1")
else:
  for i in range(1,sayi+1):
    faktoriyel=faktoriyel*i
  print("Sayının faktöriyel: "+str(faktoriyel))

İç içe for kullanarak matris toplama işlemi yapma

# -*- coding: utf-8 -*-

x = [[1,3,5],[2,4,1],[1,5,7]]
y = [[3,3,4],[2,4,1],[3,5,4]]

sonuc = [[0,0,0],[0,0,0],[0,0,0]]

for i in range(len(x)):
  for j in range(len(y)):
    sonuc[i][j] = x[i][j] + y[i][j]
    
print(sonuc)

Cümle parçalama, sıralama ve for ile kelimeleri yazdırma

# -*- coding: utf-8 -*-

cumle = "buğün hava çok güzel"

kelimeler = cumle.split()

kelimeler.sort()

print(kelimeler)

for kelime in kelimeler:
  print(kelime)

Python Class Oluşturma ve İşlem Yapma

Aşağıdaki örnekte bir matematik sınıfı oluşturuldu. Sonrasında matematik = Matematik(2,78) kodu ile sınıfa 2 ve 78 değerleri gönderildi. Sonrasında toplama işlemini görmek için print ile yazdırıldı. Diğer işlemleri de aynı şekilde kullanarak yazdırabilirsiniz. Python da def __init__ olan kısmı kullanmak zorundasınız aynı zamanda self yazmalısınız yoksa hata vermektedir.

# -*- coding: utf-8 -*-

class Matematik:
  def __init__(self,sayi1,sayi2):
    self.sayi1 = sayi1
    self.sayi2 = sayi2
    
  def topla(self):
    return self.sayi1 + self.sayi2
  
  def cikar(self):
    return self.sayi1 - self.sayi2
  
  def carp(self):
    return self.sayi1 * self.sayi2
  
  def bol(self):
    return self.sayi1 / self.sayi2
  
matematik = Matematik(2,78)

print("Toplam = "+str(matematik.topla()))

Kişinin bilgilerini tutan person class’ ı ve miras alma işlemi

Person sınıfı tanımlandıktan sonra Worker ve Customer sınıfları oluşturuldu. Bu sınıflar class Worker(Person) şeklinde yapılarak person da tanımlanan özelliklere de erişim gerçekleşmiş oldu.

Yani ahmet = Worker() kodu yazıldıktan sonra; ahmet.firstName veya ahmet.salary özelliklerine aynı şekilde erişebiliyoruz. Customer tanımlanan da ise salary erişilemez ancak creditCardNumber özelliği erişilebilir olacaktır.

class Person:
  def __init__(self,firstName,lastName,age):
    self.firstName = firstName
    self.lastName = lastName
    self.age = age
  
  
person1 = Person("mehmet","yüce",24)
print(person1.firstName)

class Worker(Person):
  def __init__(self,salary):
    self.salary = salary
    
class Customer(Person):
  def __init__(self,creditCardNumber):
    self.creditCardNumber = creditCardNumber
    
ahmet = Worker()
mehmet = Customer()

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir