sql

SQL Tablo ve İçeriğini Kopyalamak

SQL’ de MySQL, MSSQL, Oracle gibi sistemlerde tabloları kopyalamak için aşağıdaki kodu kulllanabilirsiniz.

CREATE TABLE hedef_tablo_adi SELECT * FROM mevcut_tablo_adi;

Yukarıdaki kod ile mevcutta bulunan bir tablonuzun içeriği yeni bir tablo oluşturularak hedef tabloya aktarılır. Bu şekilde hızlıca tablolarınızı yedekleyebilirsiniz.

Koda ek olarak WHERE ile koşul verirseniz tüm tablo yerine verdiğiniz koşula uyan değerleri aktarabilirsiniz.

Bu işlem sütunları ve tablo içindeki verileri aktarır. Ancak primary key, index gibi tablonun diğer özelliklerini aktarmaz. Eğer o özellikleride aktarmak isterseniz. Onuda şu şekilde yapabilirsiniz;

CREATE TABLE hedef_tablo_adi LIKE mevcut_tablo_adi;
INSERT hedef_tablo_adiSELECT * FROM mevcut_tablo_adi;

Bu işlemde kod sayısı ikiye çıkmakta ancak şöyle bir durum var. Eğer sadece size tablonun yapısı lazım ise üstteki satır LIKE ifadesi içeren kod yeterli. Ancak verileride isterseniz ikinci kodu da çalıştırmalısınız.

1 comment / Add your comment below

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir