Python Notlarım #2 – Listeler – Kümeler

Python Notlarım #2 – Listeler – Kümeler

Python öğrenirken yaptığım örneklerin ikincisi. Bu yazıda liste, tuple liste ve setler(kümeler) ile birkaç örnek bulunmaktadır. Kodlar içerisinde açıklama satırları ile kodların açıklamaları eklenmiştir. Python Listeler Python Tuple Liste Tuple liste sadece okunabilir listelerdir. Set (Küme) Örnekleri Set Union – Intersection – Difference-Symmetric_difference Kullanımları Örnek: Basit Sözlük Yapımı Sadece listelere örnek olsun diye yaptım. Çok…