Python Notlarım #3 – IF Kullanımı

Python Notlarım #3 – IF Kullanımı

Python da if şart koşulu ile örnekler. Bu örneklerle if, elif ve else kullanımına yönelik örnekleri bulabilirsiniz. Bu şekilde şartlı ifadeler oluşturabileceksiniz Sadece if kullarak şartlı ifade oluşturma. Yukarıdaki kod blogun da tüm if ifadeleri gezilecektir. Ancak tüm ifler gezilmesin aranan bulunduğunda işlem sonlanması için aşağıdaki şekilde elif ve else kullanılır. If gerçekleşmezse elif e…