phyton

Python Notlarım #3 – IF Kullanımı

Python da if şart koşulu ile örnekler. Bu örneklerle if, elif ve else kullanımına yönelik örnekleri bulabilirsiniz. Bu şekilde şartlı ifadeler oluşturabileceksiniz

Sadece if kullarak şartlı ifade oluşturma.

# -*- coding: utf-8 -*-

lights = ["red","yellow","green"]

currentLight = lights[0]

print(currentLight)

if currentLight == "red":
  print("Stop!")
if currentLight == "yellow":
  print("Ready!")
if currentLight == "green":
  print("Go!")

Yukarıdaki kod blogun da tüm if ifadeleri gezilecektir. Ancak tüm ifler gezilmesin aranan bulunduğunda işlem sonlanması için aşağıdaki şekilde elif ve else kullanılır. If gerçekleşmezse elif e bak diğer elif gerçekleşmez de sonrakine şeklinde ve en sonda if veya elif ile uymayan bir koşul ise else çalışsın şeklindedir genel mantığı.

# -*- coding: utf-8 -*-

lights = ["red","yellow","green","pink"]

currentLight = lights[3]

print(currentLight)

if currentLight == "red":
  print("Stop!")
elif currentLight == "yellow":
  print("Ready!")
elif currentLight == "green":
  print("Go!")
else:
  print("Wrong Color!")

Örnek: Sayı Pozitif Mi? Negatif Mi?

# -*- coding: utf-8 -*-

sayi = int(input("Sayı giriniz "))

if sayi > 0:
  print("Pozitif")
elif sayi == 0:
  print("Sıfır")
else:
  print("Negatif")

Örnek: En Büyük Sayıyı Bulma

# -*- coding: utf-8 -*-

sayi1 = int(input("1. Sayı ...="))
sayi2 = int(input("2. Sayı ...="))
sayi3 = int(input("3. Sayı ...="))

if (sayi1 >= sayi2) and (sayi1 >= sayi3):
  enBuyuk = sayi1
elif (sayi2 >= sayi1) and (sayi2 >= sayi3):
  enBuyuk = sayi2
else:
  enBuyuk = sayi3

print("En büyük sayi = ",enBuyuk)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir