phyton

Python Notlarım #7 – Json – Hata Kontrolü

Json formatındaki verileri okuyabilmek için ilk önce json’ u import etmeniz gerekmektedir.

Json Verisi Oluşturma ve Yazdırma

import json
data = '{"firstName":"Mehmet","lastName":"Yüce"}'
y = json.loads(data)

print(y["firstName"])
print(y["lastName"])

customer = {
    "firstName": "engin",
    "email": "engindemirog@gmail.com"
    }

customerJson = json.dumps(customer)
print(customer)
print(json.dumps("Engin"))

Json Formatında Veriyi Okuma ve Yazdırma

Alttaki kodların çalışması için dosyanızın yanına user.json adlı bir dosya oluşturun ve şu verileri içerisine kaydedin. Daha sonrasında bu verilerden kendinize göre istediklerinizi okuyabilirsiniz. Verilerden sonra okuma kodlarını da ekledim. Kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

[
 {
  "id": 1,
  "name": "Leanne Graham",
  "username": "Bret",
  "email": "Sincere@april.biz",
  "address": {
   "street": "Kulas Light",
   "suite": "Apt. 556",
   "city": "Gwenborough",
   "zipcode": "92998-3874",
   "geo": {
    "lat": "-37.3159",
    "lng": "81.1496"
   }
  },
  "phone": "1-770-736-8031 x56442",
  "website": "hildegard.org",
  "company": {
   "name": "Romaguera-Crona",
   "catchPhrase": "Multi-layered client-server neural-net",
   "bs": "harness real-time e-markets"
  }
 },
 {
  "id": 2,
  "name": "Ervin Howell",
  "username": "Antonette",
  "email": "Shanna@melissa.tv",
  "address": {
   "street": "Victor Plains",
   "suite": "Suite 879",
   "city": "Wisokyburgh",
   "zipcode": "90566-7771",
   "geo": {
    "lat": "-43.9509",
    "lng": "-34.4618"
   }
  },
  "phone": "010-692-6593 x09125",
  "website": "anastasia.net",
  "company": {
   "name": "Deckow-Crist",
   "catchPhrase": "Proactive didactic contingency",
   "bs": "synergize scalable supply-chains"
  }
 },
 {
  "id": 3,
  "name": "Clementine Bauch",
  "username": "Samantha",
  "email": "Nathan@yesenia.net",
  "address": {
   "street": "Douglas Extension",
   "suite": "Suite 847",
   "city": "McKenziehaven",
   "zipcode": "59590-4157",
   "geo": {
    "lat": "-68.6102",
    "lng": "-47.0653"
   }
  },
  "phone": "1-463-123-4447",
  "website": "ramiro.info",
  "company": {
   "name": "Romaguera-Jacobson",
   "catchPhrase": "Face to face bifurcated interface",
   "bs": "e-enable strategic applications"
  }
 },
 {
  "id": 4,
  "name": "Patricia Lebsack",
  "username": "Karianne",
  "email": "Julianne.OConner@kory.org",
  "address": {
   "street": "Hoeger Mall",
   "suite": "Apt. 692",
   "city": "South Elvis",
   "zipcode": "53919-4257",
   "geo": {
    "lat": "29.4572",
    "lng": "-164.2990"
   }
  },
  "phone": "493-170-9623 x156",
  "website": "kale.biz",
  "company": {
   "name": "Robel-Corkery",
   "catchPhrase": "Multi-tiered zero tolerance productivity",
   "bs": "transition cutting-edge web services"
  }
 },
 {
  "id": 5,
  "name": "Chelsey Dietrich",
  "username": "Kamren",
  "email": "Lucio_Hettinger@annie.ca",
  "address": {
   "street": "Skiles Walks",
   "suite": "Suite 351",
   "city": "Roscoeview",
   "zipcode": "33263",
   "geo": {
    "lat": "-31.8129",
    "lng": "62.5342"
   }
  },
  "phone": "(254)954-1289",
  "website": "demarco.info",
  "company": {
   "name": "Keebler LLC",
   "catchPhrase": "User-centric fault-tolerant solution",
   "bs": "revolutionize end-to-end systems"
  }
 },
 {
  "id": 6,
  "name": "Mrs. Dennis Schulist",
  "username": "Leopoldo_Corkery",
  "email": "Karley_Dach@jasper.info",
  "address": {
   "street": "Norberto Crossing",
   "suite": "Apt. 950",
   "city": "South Christy",
   "zipcode": "23505-1337",
   "geo": {
    "lat": "-71.4197",
    "lng": "71.7478"
   }
  },
  "phone": "1-477-935-8478 x6430",
  "website": "ola.org",
  "company": {
   "name": "Considine-Lockman",
   "catchPhrase": "Synchronised bottom-line interface",
   "bs": "e-enable innovative applications"
  }
 },
 {
  "id": 7,
  "name": "Kurtis Weissnat",
  "username": "Elwyn.Skiles",
  "email": "Telly.Hoeger@billy.biz",
  "address": {
   "street": "Rex Trail",
   "suite": "Suite 280",
   "city": "Howemouth",
   "zipcode": "58804-1099",
   "geo": {
    "lat": "24.8918",
    "lng": "21.8984"
   }
  },
  "phone": "210.067.6132",
  "website": "elvis.io",
  "company": {
   "name": "Johns Group",
   "catchPhrase": "Configurable multimedia task-force",
   "bs": "generate enterprise e-tailers"
  }
 },
 {
  "id": 8,
  "name": "Nicholas Runolfsdottir V",
  "username": "Maxime_Nienow",
  "email": "Sherwood@rosamond.me",
  "address": {
   "street": "Ellsworth Summit",
   "suite": "Suite 729",
   "city": "Aliyaview",
   "zipcode": "45169",
   "geo": {
    "lat": "-14.3990",
    "lng": "-120.7677"
   }
  },
  "phone": "586.493.6943 x140",
  "website": "jacynthe.com",
  "company": {
   "name": "Abernathy Group",
   "catchPhrase": "Implemented secondary concept",
   "bs": "e-enable extensible e-tailers"
  }
 },
 {
  "id": 9,
  "name": "Glenna Reichert",
  "username": "Delphine",
  "email": "Chaim_McDermott@dana.io",
  "address": {
   "street": "Dayna Park",
   "suite": "Suite 449",
   "city": "Bartholomebury",
   "zipcode": "76495-3109",
   "geo": {
    "lat": "24.6463",
    "lng": "-168.8889"
   }
  },
  "phone": "(775)976-6794 x41206",
  "website": "conrad.com",
  "company": {
   "name": "Yost and Sons",
   "catchPhrase": "Switchable contextually-based project",
   "bs": "aggregate real-time technologies"
  }
 },
 {
  "id": 10,
  "name": "Clementina DuBuque",
  "username": "Moriah.Stanton",
  "email": "Rey.Padberg@karina.biz",
  "address": {
   "street": "Kattie Turnpike",
   "suite": "Suite 198",
   "city": "Lebsackbury",
   "zipcode": "31428-2261",
   "geo": {
    "lat": "-38.2386",
    "lng": "57.2232"
   }
  },
  "phone": "024-648-3804",
  "website": "ambrose.net",
  "company": {
   "name": "Hoeger LLC",
   "catchPhrase": "Centralized empowering task-force",
   "bs": "target end-to-end models"
  }
 }
]
import json

with open("users.json") as users:
  data = json.load(users)
  for x in range(5):
    print(data[x]["username"])
    print(data[x]["email"])
    print(data[x]["address"]["geo"]["lat"])
    print(data[x]["address"]["street"])

Python Hata Kontrolü

Python da hata kontrolü için temel olarak iki ifade kullanılmaktadır. Try ve except. Try içerisine hata oluşabilecek kodlar gelmektedir. Except kısmına ise hata oluştuğunda ne yapılması gerektiği yazılmaktadır. Farklı hata durumları oluşabilir ise birden fazla except de yazabilirsiniz. Aşağıdaki kodlarda örneklerini görebilirsiniz.

Örnek 1 Try – Except

# -*- coding: utf-8 -*-

try:
  sayi = int(input("Sayı giriniz"))
except (ValueError,ZeroDivisionError):
  print("Tip uyuşmazlığı: Lütfen sayı giriniz.")
except ZeroDivisionError:
  print("Payda sıfır olamaz")
except:
  print("bir hata oluştu")

Örnek 2 Try – Except – Finally

Finally kısmı eklenirse try veya except hangisi çalışırsa çalışsın finally kısmı her zaman çalışacak olan kısımdır.

# -*- coding: utf-8 -*-

import sys

liste = [7,'engin',0,3,"6"]

for x in liste:
  try:    
    print("Sayı: " + str(x))
    sonuc = 1/int(x)
    print("Sonuç: "+str(sonuc))
  except ValueError:
    print(str(x)+ " bir sayı değildir")
  except ZeroDivisionError:
    print(str(x)+" sıfıra bölme hatası")
  except:
    print(str(x)+" hesaplanamadı.")
    print("Oluşan hata: "+ str(sys.exc_info()[0]))
  finally:
    print("İşlem bitti")

Bu örnekte liste okunuyor ve hata tipi farklı ise hata veriyor, sıfıra bölme hatası oluşursa farklı bir hata veriyor, eğer bu iki durumdan başka bir durum oluşursa, bilinmeyen bir hata var ise sys kütüphanesi sayesinde oluşan hata ekrana yazdırılıyor ve en sonunda yani Finally kısmında işlemin bittiğini yazıyor. Burada her eleman okudunduğunda işlem bitti yazar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir