phyton

Python Notlarım #2 – Listeler – Kümeler

Python öğrenirken yaptığım örneklerin ikincisi. Bu yazıda liste, tuple liste ve setler(kümeler) ile birkaç örnek bulunmaktadır. Kodlar içerisinde açıklama satırları ile kodların açıklamaları eklenmiştir.

Python Listeler

# -*- coding: utf-8 -*-

ogrenciler = ["mehmet","veysel","melisa"]
#listein 1. elemanını yazdırma
print(ogrenciler[1])

#listeye eleman ekleme
ogrenciler.append("hakan")
print(ogrenciler)

#listeden eleman çıkarma
ogrenciler.remove("veysel")
print(ogrenciler)

# 0. indisteki elemanı değiştirme
ogrenciler[0] = "kemal"
print(ogrenciler)

print("-------------------")

#list constructor (liste oluşturucu)
sehirler = list(("ankara","istanbul","ankara"))
print(sehirler)

#liste uzunluğunu alma
print(len(sehirler))

#diğer fonksiyonlar

#listede istenilen elemandan kaç adet var yazdırma
print("Ankara sayısı " + str(sehirler.count("ankara")))

#istende istenilen eleman hangi indexte bulma
print("Ankara indexi "+ str(sehirler.index("ankara")))

#listeden eleman çıkarma
sehirler.pop(1) #1.elemanı çıkar

#listeye eleman ekleme
sehirler.insert(0,"istanbul")
print(sehirler)

#listeyi tersine sıralama
sehirler.reverse() #tersden yazdır
print(sehirler)

print("------------")
#burada sehirler de yapacağınız değişiklikler sehirler2
#listesi de etkilenir aynı şekilde terside
#etkilenmemesi için copy kullanılır(kopyasını alma)
#aşağıdaki örnekle bunu anlayabilirsiniz
sehirler2 = sehirler
sehirler3 = sehirler.copy()


sehirler2[0] = "izmir"
print(sehirler)
print(sehirler2)
print(sehirler3)

# listeleri birleştirme
sehirler.extend(sehirler3)

#sıralama a-z
sehirler.sort()
#z-a ya sıralama
sehirler.reverse()
print(sehirler)

#listeyi sıfırlama
print(sehirler.clear())
print(sehirler)
print(sehirler2)
#sehirler2 ye sehirler'i direk eşitlemiştik
#1. sıfırlayınca 2 de sıfırlandı fakat 3 hala duruyor
print(sehirler3)

Python Tuple Liste

Tuple liste sadece okunabilir listelerdir.

# -*- coding: utf-8 -*-


#tuple sadece okunabilir listelerdir
tupleListe = (2,3,4,"ankara",(2,3,4),[])
liste = [2,3,4,"ankara",[3,4,5],()]

liste[0] = 6

#sonunda virgül yoksa string olarak alır
#tuple olduğunu belirtmek için virgül koyulur
tupleDeger = ("engin",)
print(tupleDeger)
print(type(tupleDeger))

print(tupleListe[1:2])
print(liste[1:2])


print(tupleListe[-2])
print(liste[-2])

print(type(tupleListe))
print(type(liste))

print(tupleListe)
print(liste)

print(len(tupleListe))
print(len(liste))

Set (Küme) Örnekleri

# -*- coding: utf-8 -*-

studentsSet = {"Kemal","Derin","Salih","Ahmet"}
#studentsSet2 = set("Mehmet","Veli","Ayşe")

print(studentsSet)

for student in studentsSet:
  print(student)

#true veya false döner büyük küçük harf duyarlı  
print("Derin" in studentsSet) #true

if "Derin" in studentsSet:
  print("Listede var")
else:
  print("Listede yok")
  
#eleman ekleme
studentsSet.add("Ali")
print(studentsSet)

#birden fazla eleman ekleme
studentsSet.update(["Merve","Mert","Selin"])
print(studentsSet)

print(len(studentsSet))

#eleman silme
studentsSet.remove("Selin")
print(len(studentsSet))

#remove da eleman yoksa hata verir engellenmeli çözüm discard
studentsSet.discard("Selin")
print(len(studentsSet))

#bir elemanı siliyor kullanılmaz rastgele çünkü
x = studentsSet.pop()
print(len(studentsSet))
print(studentsSet)


#temizle
x = studentsSet.clear()
print(len(studentsSet))
print(studentsSet)


#seti tamamen silmek için del kullanılır
del studentsSet

Set Union – Intersection – Difference-Symmetric_difference Kullanımları

# -*- coding: utf-8 -*-

setA = {1,2,3,4,5}
setB = {1,3,4,6,7,8}

#2 sette bulunan tüm elemanları birleştirir aynıları 1 kere alır
print(setA | setB)
print(setA.union(setB))
print(setB.union(setA))

#ortak elemanları alır
print(setA & setB)
print(setA.intersection(setB))
print(setB.intersection(setA))

#farklı elemanları alma
print(setA - setB)
print(setA.difference(setB))
print(setB.difference(setA))


#2 kümede bulunan tüm farklı elemanları alma
print(setA ^ setB)
print(setA.symmetric_difference(setB))
print(setB.symmetric_difference(setA))

Örnek: Basit Sözlük Yapımı

Sadece listelere örnek olsun diye yaptım. Çok ayrıntılı bir şey değil.

# -*- coding: utf-8 -*-

sozluk = {
    "book" : "kitap",
    "table" : "masa"
    }
sozluk2 = dict(kitap="book",masa="table")

print(sozluk)
sozluk["book"] = "kitap 1"
print(sozluk["book"])

sozluk["pencil"] = "kalem"

del(sozluk["book"])
print(sozluk)

print(len(sozluk))

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir